Αθηνόδωρος Σολεύς

Image

Κύπριος φιλόσοφος του 3ου π.Χ. αι. Καταγόταν από τους Σόλους και υπήρξε μαθητής του Ζήνωνα του Κιτιέα. Έγραψε το βιβλίο «Πρός τάς τοῦ Ζωΐλου κατηγορίας», στο οποίο υπερασπίζεται τον Όμηρο.