Τσίμο Λεονάρντο Leonardo Cimo

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Συγκεκριμένα υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente), δηλαδή διοικητής της Κύπρου, κατά το 1518-1519 ή και λίγο πιο νωρίς.