Αθλητισμού Κυπριακός Οργανισμός

Image

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), είναι ημικρατικός οργανισμός, που υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας. Διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ιδρύθηκε το 1969 με σκοπό την προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και γενικά του αθλητισμού της Κύπρου, την καλλιέργεια και ανάπτυξη του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φίλαθλου πνεύματος στο λαό, την αθλητική προβολή του νησιού στο εξωτερικό και τη βελτίωση της θέσης του στη διεθνή αθλητική κίνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα ενίσχυσης της αθλητικής υποδομής με τη δημιουργία αγωνιστικών χώρων και άλλων έργων στις πόλεις και την ύπαιθρο. Τα έσοδα του ΚΟΑ προέρχονται κυρίως από παιγνίδια του ΟΠΑΠ και κυβερνητική επιχορήγηση.