Φιλόθεμις Φιλοθέου Αμαθούσιος

Κύπριος του 3ου αιώνα π.Χ. (δεύτερο μισό) του οποίου το όνομα αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς. Η επιγραφή περιλαμβάνει τιμητικό ψήφισμα της πόλης των Δελφών για τον Φιλόθεμιν και τα παιδιά του. Σ' αυτό αναγράφεται ότι ο Φιλόθεμις ανακηρύχθηκε από τους Δελφούς πρόξενος και ευεργέτης της πόλης και του παραχωρήθηκαν τα διάφορα προνόμια που συνόδευαν τους τίτλους αυτούς: να ζητούν πρώτοι μαντεία, να έχουν πρωτοκαθεδρία, να έχουν προτεραιότητα στις δίκες, απαλλαγή από τους φόρους και άλλα.