Φλάκκος Καλπούρνιος Ρ Calpurnius Flaccus

Image

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος (proconsul), δηλαδή ως κυβερνήτης του νησιού, επί των ημερών του αυτοκράτορα Τραϊανού ή του αυτοκράτορα Αδριανού κατά τον George Hill (A History of Cyprus, vol. I, p. 255). Ο Τ.Β. Mitford (Roman Cyprus) συγκεκριμενοποιεί ως περίοδο της ανθυπατίας του τα έτη 122-123 μ.Χ.

 

Ο ποιητής Μαρτιάλις (Martialis), στο έργο του Epigrammata (IX, 90.9-14) αναφέρει κάποιον Φλάκκο προς τον οποίο απευθύνει νουθεσίες επειδή, φαίνεται, αυτός επρόκειτο να ταξιδέψει (από τη Ρώμη) στην Κύπρο:

 

Την Κύπρο την κακόφημη για την πολλή της ζέστη

παρακαλώ σε, Φλάκκε, να προσέχεις...

 

Και τελειώνει μ' επίκληση στην Αφροδίτη:

 

...Μα εσύ, θεά της Πάφου, στείλε μας πίσω

ανέπαφο τον νεαρό μας...

 

Εάν ο «νεαρός» αυτός Φλάκκος του επιγράμματος ήταν ο ίδιος με τον αναφερόμενο ανθύπατο της Κύπρου, τότε θα πρέπει να είχε υπηρετήσει στην Κύπρο πριν από το 122-123 μ.Χ., αφού ο ποιητής Μαρτιάλις που τον αναφέρει είναι γνωστό ότι είχε πεθάνει το 104 μ.Χ.