Φοσκαρίνι Νικολό Nicolo Foscarini

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Συγκεκριμένα υπηρέτησε κατά το 1491-1492 ως καπετάνιος της Κύπρου (της Αμμοχώστου) με έδρα την Αμμόχωστο.

 

Ο Νικολό Φοσκαρίνι μας είναι γνωστός από επιγραφή πάνω από την πύλη του γνωστού Πύργου του Οθέλλου στην Αμμόχωστο, στο ανάγλυφο ένθετο μαρμάρινο έμβλημα της Βενετίας, δηλαδή το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Η επιγραφή, που είναι του 1492, υποδηλώνει ανακαινίσεις και μετατροπές που είχαν γίνει στις οχυρώσεις αυτές από τον Φοσκαρίνι, όπως και προσθήκες.

Φώτο Γκάλερι

Image