Καδής Κώστας

Image

 Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1995 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών στις Επιστήμες της Βιολογίας. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Εκεί είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σειρά προγραμμάτων που αποσκοπούσαν στη διατήρηση και ορθολογική διαχείριση των δασών και, γενικότερα, της φύσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, το 1996, εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στο Ενάλιον Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που ανήκει στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως. Το 1998 διορίστηκε ως λειτουργός στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), αποτελώντας το πρώτο μόνιμο στέλεχος του οργανισμού. Το 2005 επέστρεψε στον ακαδημαϊκό χώρο και, συγκεκριμένα στο Frederick Institute of Technology, όπου ανέλαβε επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας του υπό δημιουργία Πανεπιστημίου Frederick, ενώ παράλληλα δημιούργησε τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης. Συμμετέσχε σε πολλά τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, παρουσιάζοντας αποτελέσματα της επιστημονικής του δουλειάς. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δεκάδες άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά από ερευνητικές εκθέσεις και πέραν των τριάντα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διετέλεσε επίσης μέλος διαφόρων επιστημονικών επιτροπών στην Κύπρο και το εξωτερικό τόσο σε θέματα έρευνας όσο και σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.

 

Στις 14 Ιουλίου 2007 διορίστηκε υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Χριστόφια, τον Φεβρουάριο του 2008.

 

Στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη (2013-2018) ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Μάρτιο του 2014, ενώ στη δεύτερη θητεία της ίδιας κυβέρνησης (2018-2023) μετακινήθηκε στο υπουργείο Γεωργίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Περιβάλλον