Χριστόδουλος αρχιεπίσκοπος

Image

Όνομα δυο αρχιεπισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου που και οι δυο υπήρξαν κάτοχοι του αρχιεπισκοπικού θρόνου κατά τον 17ο αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας).

 

Χριστόδουλος Α' (Λουζινιάν): Αρχιεπίσκοπος Κύπρου από το 1606 μέχρι το 1639 και από το 1640 μέχρι τον θάνατό του κατά τα μέσα του 1641. 

 

Βλέπε λήμμα: Χριστόδουλος Α'

 

Χριστόδουλος Β': Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Δεν είναι βέβαιο για ποια ακριβώς περίοδο είχε διατελέσει αρχιεπίσκοπος Κύπρου, γιατί το όνομά του παραδίδεται χωρίς χρονολογίες. Πιθανώς είχε διατελέσει αρχιεπίσκοπος περί το 1682-1685 ή λίγο πιο πριν, κατά το 1679 (διαδεχόμενος ίσως τον αρχιεπίσκοπο Ιλαρίωνα Κιγάλαν) και για σύντομο χρόνο.

 

Στον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής, σε σχετική εγγραφή περί αναγνωρίσεως του μοναστηριού του Κύκκου ως σταυροπηγιακού, αναφέρεται ότι η αναγνώριση αυτή είχε επιβεβαιωθεί καί παρά τῶν μετά τόν Νικηφόρον ἀρχιεπισκόπων, τοῦ Χριστοδούλου φημί καί Ἰακώβου, Γερμανοῦ, Ἰακώβου καί Σιλβέστρου καί τοῦ νῦν κύρ Φιλοθέου...

 

Το έγγραφο αυτό, συνεπώς, είχε συνταχθεί επί ημερών του αρχιεπισκόπου Φιλοθέου (1733-1759). Εάν θεωρήσουμε ότι η σειρά με την οποία παρατίθενται τα ονόματα είναι ορθή, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο Χριστόδουλος Β' είχε γίνει αρχιεπίσκοπος διαδεχόμενος τον Νικηφόρον, δηλαδή το 1674 (αλλ' άγνωστο για πόσο χρόνο, αφού ευθύς αμέσως μαρτυρείται ότι κατείχε τον θρόνο ο Ιλαρίων Κιγάλας). Εάν παραλείπεται ο Κιγάλας γιατί δεν σχετίστηκε με το θέμα αυτό του Κύκκου, τότε ο Χριστόδουλος Β' θα πρέπει να διετέλεσε αρχιεπίσκοπος μεταξύ του Ιλαρίωνος Κιγάλα και του Ιακώβου Α', δηλαδή από το 1679 και για σύντομο χρόνο.

 

Παρόμοιο έγγραφο, σχετιζόμενο με αναγνώριση του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου ως σταυροπηγιακού, δίνει την ίδια σειρά: Γράμμα σιγγιλιῶδες περί τῆς βασιλικῆς μονῆς   Ἐγκλείστρας ἐπιβεβαιωμένον καί παρά τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, Νικηφόρου, Χριστοδούλου, Ἰακώβου, Γερμανοῦ, Ἰακώβου, Σιλβέστρου καί τοῦ νῦν κύρ Φιλοθέου...

 

Δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία για τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο Β', του οποίου πάντως η θητεία στον αρχιεπισκοπικό θρόνο θα πρέπει να ήταν πολύ σύντομη.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια