Χελώνες

Image

Παράκτια τοποθεσία στη νοτιοανατολική ακτή της Καρπασίας, νοτιοανατολικά του Ριζοκαρπάσου. Η τοποθεσία πήρε αυτή την ονομασία επειδή εκεί γεννούν χελώνες. Πρόκειται για ένα όρμο και μικρό ακρωτήριο, όπου υπάρχει και αλιευτικό καταφύγιο και μικρό λιμάνι. Παλαιότερα λειτούργησε στην τοποθεσία αυτή και αγκυροβόλιο, κυρίως για καράβια που φόρτωναν για εξαγωγή προϊόντα της περιοχής και βασικά χαρούπια. Στην τοποθεσία σώζεται μεγάλο πετρόκτιστο κτίριο, των αρχών του 20ού αιώνα, που εχρησιμοποιείτο ως αποθήκη χαρουπιών για εξαγωγή. Το κτίριο αυτό αναπαλαιώθηκε από τους Τούρκους και μαζί με άλλο νεότερο οικοδόμημα, χρησιμοποιούνται ως μικρό ξενοδοχείο. Στην τοποθεσία υπήρχε και ένα παλαιό εξωκκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία, το οποίο όμως έχει κατεδαφιστεί από τους Τούρκους και εξαφανιστεί.

 

Στην περιοχή υπάρχει αρχαιολογικός χώρος και φαίνεται ότι είχε ακμάσει οικισμός τουλάχιστον από την Αρχαϊκή εποχή μέχρι και τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες.

 

Μερικοί ονομάζουν Χελώνες και τη μεγάλη αμμώδη έκταση που βρίσκεται αρκετά ανατολικότερα, πλησιέστερα προς το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Ωστόσο η τοποθεσία αυτή ονομάζεται Παχύαμμος*, παρά το ότι εστιατόριο που λειτούργησε στον χώρο εκείνο ονομάστηκε Χελώνες.

 

Η τοποθεσία ήταν γνωστή με την ίδια ονομασία, Χελώνες, από τα Μεσαιωνικά τουλάχιστον χρόνια. Ο Λεόντιος Μαχαιράς (15ος αιώνας) την αναφέρει, γράφοντας για μεγάλη επίθεση κατά της Κύπρου των Αιγυπτίων, το καλοκαίρι του έτους 1425:

...καί ήρτασιν πρός τάς Χελώνας, πρός τήν Ἀκροτίκην...

 

Για το ίδιο γεγονός γράφει και ο Φλώριος Βουστρώνιος τον επόμενο αιώνα, αναφέροντας την τοποθεσία ως Chielones. Ο Γεώργιος Βουστρώνιος, πάλι, σημειώνει πειρατική επίθεση στην περιοχή Τούρκων με 6 καράβια:

..καί ἐπεζεύσανε εἰς ταῖς Χελώναις, καί ἐπῆραν [αιχμαλώτισαν] ἀνθρώπους καί γυναῖκες καί κοπέλια, καί ἐξηλεῖψαν καί τά χωργία, καί ἐσκοτῶσαν λζ΄ [37] ἀνωμάτους....