Κίνηση Διεκδίκησης Δικαιωμάτων των Ασθενών ΚΙΔΔΑ

Image

Ιδρύθηκε το 1996  με σκοπό  «να συμπληρώσει το κενό στην άμεση εμπλοκή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υγεία τους». Συστάθηκε σαν ένας μη κυβερνητικός ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος γεννήθηκε από την ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη στην υγεία, ιδιαίτερα του πολίτη που πάσχει από χρόνια και οικονομικά καταστροφική ασθένεια και που ως εκ τούτου έχει περισσότερο από άλλους την ανάγκη για θεσμική και πρακτική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του.

 

Η δράση της ΚΙΔΔΑ τόσο στον τομέα της διαφώτισης και ευαισθητοποίησης όσο και στον τομέα της άμεσης παρέμβασης, υπήρξε καταλυτική, και το κράτος αποδέχτηκε την πρόκληση-πρόσκληση που η ΚΙΔΔΑ απηύθυνε στο κράτος και στην κοινωνία ευρύτερα για τη νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών. Το 2005 εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε λειτουργία από τον Απρίλιο του ιδίου έτους ο «Νόμος που προνοεί για την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και περί συναφών θεμάτων».

 

Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις της τόσο στο Νομοθετικό Σώμα όσο και στην Εκτελεστική εξουσία η ΚΙΔΔΑ συνέβαλε ουσιαστικά και στην επίλυση προβλημάτων τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε θέματα τεχνικο-υλικής υποδομής, παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό, διεύρυνσης του καταλόγου δωρεάν χορηγουμένων φαρμάκων από το κράτος, κλπ.

 

Η ΚΙΔΔΑυπήρξε ιδρυτικό μέλος της I.A.P.O. (International Association of Patient Organizations). Η Κίνηση ανέστειλε τη δραστηριότητά της το 2008, μετά την πλήρη εφαρμογή του νόμου που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ασθενών.