Λευκωσία επαρχία

Αλιεία

Image

Η επαρχία Λευκωσίας, λόγω της θέσης της, έχει το μικρότερο μήκος ακτών (45 χιλιόμετρα περίπου) απ' όλες τις επαρχίες της Κύπρου, γι' αυτό και η ανάπτυξη της αλιείας υπήρξε περιορισμένη. Το μεγαλύτερο τμήμα των ακτών της βρίσκεται σήμερα κάτω από τουρκική στρατιωτική κατοχή. Στο κατεχόμενο τμήμα της επαρχίας βρίσκονται τα αλιευτικά καταφύγια του Καραβοστασίου και του Συριανοχωρίου. Το 1974 το αλιευτικό καταφύγιο του Καραβοστασίου φιλοξενούσε 14 ψαρόβαρκες που απασχολούσαν 28 άτομα και εκείνο του Συριανοχωρίου 3 ψαρόβαρκες που απασχολούσαν 5 άτομα. Εξάλλου στο αλιευτικό καταφύγιο του Συριανοχωρίου λειτουργούσε, πριν από την εισβολή, πειραματικός σταθμός καλλιέργειας θαλασσίων ειδών. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την απώλεια των πιο πάνω καταφυγίων, δημιουργήθηκε νέο αλιευτικό καταφύγιο στην παραθαλάσσια περιοχή του Κάτω Πύργου. Το καταφύγιο αυτό φιλοξενούσε το 1984 επτά ψαρόβαρκες που απασχολούσαν 14 άτομα.