Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού

Image

Χωριό της επαρχίας Λεμεσού, 520 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει κάπου 27 χμ. από τη Λεμεσό και κάπου 5 χμ. από την Πάχνα.

 

Η περιοχή του χαρακτηρίζεται από λοφώδη μέχρι ημιορεινή τοπογραφία, το δε υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 300 και 675 μέτρων. Το ψηλότερο σημείο του χωριού είναι η κορφή Μερσίνια (675 μέτρα), που βρίσκεται περί το 1,5 χιλιόμετρο νότια του οικισμού. Το τοπίο είναι διαμελισμένο από τους παραπόταμους του ποταμού Παραμαλιού που ρέουν στην περιοχή.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη και τέρρα ρόζα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το χωριό κυμαίνεται περί τα 620 χιλιοστόμετρα.

 

Η κτηνοτροφία είναι περιορισμένη και διεξάγεται πάνω σε οικιακή βάση. Η μεγαλύτερη έκταση του Αγίου Αμβροσίου είναι ακαλλιέργητη και καταλαμβάνεται από ποικίλη φυσική βλάστηση.

 

Το χωριό είναι τοποθετημένο πάνω σε κιμωλιούχα πετρώματα. Τα κυριότερα προϊόντα είναι τα αμπέλια (οινοποιήσιμα σταφύλια), οι ελιές, οι χαρουπιές, λίγα φρουτόδεντρα, αμυγδαλιές και λίγα σιτηρά. Η έκταση των φυλλοβόλων δέντρων στο χωριό είναι πολύ μικρή (κάπου 30 σκάλες).

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, ο Άγιος Αμβρόσιος βρίσκεται δίπλα στον κύριο δρόμο Λεμεσού - Καντού - Μαλιάς. Συνδέεται επίσης στα βόρεια με το χωριό Βουνί (περί τα 6 χμ.).

 

Παρατηρήθηκε κάποια αύξηση του πληθυσμού από το 1881 μέχρι το 1960, ενώ από το 1960 μέχρι και το 2001 παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 165 
1891 193 
1901 175 
1911 212 
1921 241 
1931 252 
1946 331 
1960 365 
1973 337 
1976 360 
1982 313 
1992 290 
2001 291 
2011 323
2021 350

 

Ένα αξιόλογο γεωμορφολογικό φαινόμενο, που είναι συνδεδεμένο με την περιοχή του Αγίου Αμβροσίου, είναι η «σύλληψη» των νερών του ποταμού του Παραμαλιού από τον ποταμό Κρυό (παραπόταμος του Κούρη). Ενώ ο Κρυός ποταμός κατεβαίνει από το Τρόοδος και ακολουθεί σχεδόν ευθεία νοτιοδυτική κατεύθυνση και φαίνεται να είναι συνέχεια του ποταμού του Παραμαλιού, ακριβώς στα βόρεια του Αγίου Αμβροσίου κάνει μια στροφή 90ο στα ανατολικά για να ενωθεί με τον Κούρη. Μεταξύ της στροφής και του άνω μέρους του ποταμού του Παραμαλιού υπάρχουν όλα τα τεκμήρια που αποδεικνύουν πως πράγματι σ' αυτή την περιοχή έχει γίνει η «σύλληψη» των νερών του ποταμού του Παραμαλιού. Είναι από τα πολύ λίγα κλασσικά παραδείγματα «σύλληψης ποταμού» που έχουμε στην Κύπρο.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image