Ακαπνούς - Επταγώνιας υδατοδεξαμενή

Image

Χωμάτινη εξωποτάμια υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 132.000 μ³, που κατασκευάστηκε το 1981 μεταξύ των χωριών Ακαπνού και Επταγώνια στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς. Σκοπός της υδατοδεξαμενής είναι η άρδευση έκτασης γης 25 περίπου εκταρίων που ανήκει στα δυο αυτά χωριά.