Γεώργιος άγιος, Αυγόρου

Image

Στο κέντρο του χωριού Αυγόρου βρίσκεται καμαροσκέπαστη εκκλησία εσωτερικών διαστάσεων 13,70 μ. Χ 4,63. Η καμάρα του ναού είναι οξυκόρυφη, όπως και τα τρία σφενδόνια, πάνω στα οποία στηρίζεται. Είναι πιθανό ότι το δυτικό τμήμα του ναού, στο οποίο δεν φαίνεται να υπάρχουν τοιχογραφίες, ήταν αρχικά ανοικτός νάρθηκας, γιατί ο δυτικός τοίχος αποτελείται από τόξο, που έχει εντοιχισθεί σε νεότερα χρόνια. Η σημερινή νότια θύρα του ναού είναι μεταγενέστερη και ανοίχθηκε όταν προστέθηκε η σημερινή ανοικτή νότια στοά. Το άνοιγμα της θύρας αυτής είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν οι τοιχογραφίες που υπήρχαν εκεί. Η αρχική θύρα του ναού βρισκόταν ανατολικότερα μεταξύ του πρώτου και δευτέρου από τ' ανατολικά, σφενδονίου.

 

Ο ναός φαίνεται ότι είναι κατάγραφος. Οι τοιχογραφίες όμως αφού σφυροκοπήθηκαν καλύφθηκαν από στρώμα γύψου σε νεότερα χρόνια. Προ σαράντα ετών περίπου, πυρκαγιά που προκάλεσε και την μερική καταστροφή του εικονοστασίου είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμημάτων του στρώματος γύψου με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν σε ορισμένα σημεία τοιχογραφίες. Οι πιο πολλές τοιχογραφίες εξακολουθούν να είναι καλυμμένες με στρώμα γύψου. Σήμερα διακρίνονται οι ακόλουθες τοιχογραφίες: Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας η Θεοτόκος όρθια δεομένη ανάμεσα στους αρχαγγέλους. Στον ημικυλινδρικό τοίχο της αψίδας εικονίζονται ιεράρχες αρκετά κατεστραμμένοι. Στο μέτωπο της αψίδας υπάρχει τοιχογραφία εξίτηλη που έχει εν μέρει αποκαλυφθεί, ίσως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Πιο κάτω δεξιά και αριστερά της αψίδας εικονίζονται εξίτηλοι οι Δαβίδ και Σολομών. Στο ανατολικό τμήμα του νότιου μισού της καμάρας διακρίνονται η Γέννηση του Χριστού, η Υπαπαντή και η Βάπτιση. Στο βόρειο μισό της καμάρας ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο (από τ' ανατολικά) σφενδόνιο αποκαλύφθηκε μέρος πολυπρόσωπης σύνθεσης με το δωρητή. Πάνω από τη σημερινή νότια θύρα διακρίνεται μέρος από το κεφάλι αγίας. Οι τοιχογραφίες αυτές είναι λαϊκής τέχνης του 16ου αιώνα. Στο βόρειο τοίχο σώζεται τοιχογραφία αρχαγγέλου και αδιάγνωστης αγίας του 17ου- 18ου αιώνα. Πάνω από την κολόνα στην οποία στηρίζονται τα δυο τόξα του ηλιακού υπάρχει λίθινο κυκλικό ανάγλυφο έφιππου αγίου Γεωργίου.