Παναγία Ασπροβουνιώτισσα, Πύλα

Image

Εκκλησία καμαροσκέπαστη νεότερων χρόνων κοντά στην Πύλα. Το επώνυμο της Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας προέρχεται από το άσπρο χρώμα του λόφου πάνω στον οποίο είναι κτισμένη η εκκλησία. Σύμφωνα με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμόθεο Θέμελ (Αἱ ἐπωνυμίαι τῆς Παναγίας ἐν Κύπρῳ), άλλοτε ήταν μοναστήρι.