Ασυλία

Ο θεσμός της ασυλίας στην Κύπρο ίσχυε σε μερικά ιερά κατά την αρχαιότητα, τα οποία είχαν το δικαίωμα παροχής ασύλου (βλέπε λήμμα άσυλον πιο κάτω).

 

Σήμερα στην Κύπρο ασυλίας απολαμβάνουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής και οι βουλευτές, καθώς και όλοι οι ξένοι πρεσβευτές και διπλωματικοί υπάλληλοι που απολαμβάνουν των δικαιωμάτων της διπλωματικής ασυλίας όπως αύτα καθορίστηκαν με τη σύμβαση της Βιέννης (18.4.1961). Ασυλία έχουν βέβαια και οι Κύπριοι διπλωμάτες που υπηρετούν στις ξένες χώρες.