Άτομος ή Σίμων

Ιουδαίος, αλλά Κύπριος στην καταγωγή μάγος, που έδρασε στα πρώτα μετά Χριστόν χρόνια. Τον αναφέρει ο Ιώσηπος στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, ότι έπεισε την Δρούσιλλα (γνωστή από τις Πράξεις των Αποστόλων) να χωρίσει τον σύζυγό της και να ζήσει με τον Φήλικα, Ρωμαίο επίτροπο της Ιουδαίας. Ο Φήλιξ, που είχε ερωτευθεί την Δρούσιλλα, για να την κερδίσει ζήτησε τη βοήθεια του μάγου φίλου του Άτομου.