Αυκαστούρα

Image

Έτσι ονομάζεται, κυρίως στην Τηλλυριά, η τρυπητή κουτάλα μαγειρέματος. Σε άλλα μέρη της Κύπρου λέγεται και κκεφκίρα.