Αυλή

Θεσμός στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου. Το καθεστώς του βασιλείου, όπως το διαμόρφωσε ο Γουΐδος Λουζινιανός, περιλάμβανε την Υψηλή Αυλή και την Αυλή της Βουργησίας, όπως ακριβώς και στο βασίλειο της Ιερουσαλήμ, απ' όπου τις μεταφύτευσε στην Κύπρο. Η Υψηλή Αυλή (Haute Cour) ήταν συνέλευση των ευγενών και είχε αρμοδιότητες για όλα τα θέματα που τους αφορούσαν. Η Αυλή της Βουργησίας ή Χαμηλή Αυλή (Basse Cour) απετελείτο από αστούς προκρίτους και είχε αρμοδιότητες για τους αστούς και τους μη ευγενείς γενικότερα.

 

Περισσότερα στοιχεία, ιδίως για τις σχέσεις βασιλιά και Υψηλής Αυλής και την πάλη ανάμεσά τους, βλ. λήμματα αστική ζωή, Ασσίζες, βασίλειο μεσαιωνικό της Κύπρου και Φραγκοκρατία, καθώς και στα επιμέρους λήμματα για τον κάθε Λουζινιανό βασιλιά της Κύπρου.