Ασώματος

Δύο μεσαιωνικοί οικισμοί της Κύπρου έφεραν το όνομα Ασώματος. Σε άγνωστο χρόνο, αλλά πάντως μετά τον 15ο αιώνα, διαλύθηκαν και δεν υπάρχουν σήμερα. Οπωσδήποτε επρόκειτο για άλλα από τα δύο χωριά με το αυτό όνομα που υπάρχουν και σήμερα και που βρίσκονται το ένα στην επαρχία Κερύνειας και το άλλο στην επαρχία Λεμεσού αλλά χαμηλά στην παράκτια πεδιάδα.

           

Ο ένας των δύο διαλυθέντων οικισμών θα πρέπει να βρισκόταν μεν στην επαρχία Λεμεσού αλλά ψηλά στην οροσειρά του Τροόδους, διότι αναφέρεται ως Ασώματος του Κοιλανίου, ως ευρισκόμενος δηλαδή στη διοικητική ορεινή έκταση του διαμερίσματος Κοιλανίου. Το χωριό αυτό αναφέρει ως φέουδο της περιόδου της Φραγκοκρατίας ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος. Κατά τον Φλώριο, όταν μετά το 1460 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β’ προέβη σε αναδιανομή των φέουδων του νησιού, ένας των αξιωματούχων του, κάποιος Μανουέλ Ζεμπέ, πήρε ως φέουδο τον Ασώματο του Κοιλανίου.

           

Ο δεύτερος οικισμός με το όνομα Ασώματος βρισκόταν κοντά στο χωριό Λεύκαρα διότι, κατά την ίδια αναδιανομή των φέουδων, ο Φλώριος Βουστρώνιος τον αναφέρει ως Ασώματο των Λευκάρων. Ως φέουδο, είχε τότε δοθεί στον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Γουλιέλμο Γονέμη, στενό συνεργάτη του Ιακώβου Β’. Ο αρχιεπίσκοπος πήρε τότε και άλλο φέουδο, το χωριό Αγρίδια των Πελεντρίων. Κοντά στο χωριό Λεύκαρα υπήρχε πάντως αξιόλογο μοναστήρι του Ασωμάτου.

           

Ο Φλώριος γράφει τους δύο οικισμούς ως Assomato de Chilani τον ένα και τον άλλο ως Assomato de Levcara.