Σαλαμίνα

Image

Κατά την Αρχαιότητα η Σαλαμίνα ήταν μια από τις πιο σημαντικές πόλεις-βασίλεια της Κύπρου, αν όχι η σημαντικότερη. Σύμφωνα με την παράδοση η πόλη ιδρύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου από τον ήρωα Τεύκρο, γιο του Τελαμώνος και αδελφό του επίσης τρωικού ήρωα Αίαντα. Μάλιστα ο Τεύκρος έδωσε στην πόλη την ονομασία της πατρίδας του, της Σαλαμίνα, του γνωστού νησιού στον Σαρωνικό κόλπο, όχι μακριά από τον Πειραιά. Η κυπριακή Σαλαμίνα άκμασε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαδραματίζοντας μάλιστα και ηγετικό ρόλο μεταξύ των λοιπών κυπριακών πόλεων. Απέκτησε επίσης στενούς δεσμούς με την Αθήνα, ιδιαίτερα επί ημερών του Κυπρίου βασιλιά Ευαγόρα Α΄, και κατέστη προπύργιο του Ελληνισμού στην Ανατολή.

 

Η ιστορία της Σαλαμίνας ξεκινά από τα Προϊστορικά χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή αμέσως μετά τον Τρωικό πόλεμο (εάν βασιστούμε στην αρχαία παράδοση περί της ιδρύσεώς της), κι εκτείνεται μέχρι το τέλος της Αρχαιότητας.   Έζησε, δηλαδή, περίπου για 16 τόσους συνεχείς αιώνες και κατά διάφορες εποχές υπήρξε η ηγέτιδα όλων των κυπριακών πόλεων. Αλλά εάν δεχθούμε, όπως είναι λογικό, ότι η Σαλαμίνα διαδέχθηκε την αρχαιότερή της πόλη της Έγκωμης, κι ότι και μετά το τέλος της Αρχαιότητας συνέχισε να υπάρχει ως Κωνστάντια, τότε ο βίος της είναι ακόμη μακρύτερος. Εάν ακόμη αποδεχθούμε ότι και την Κωνστάντια διαδέχθηκε (μετά την καταστροφή της από τους   Άραβες τον 7ο μ.Χ. αιώνα) η γειτονική Αμμόχωστος, τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η κατοίκησή της υπήρξε συνεχής από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image