Βαλδουίνος

Εκκλησιαστικός αξιωματούχος της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου, νομοφύλακας της Αγίας Σοφίας της Λευκωσίας, επί αντιβασιλείας του Αμάλριχου Λουζινιανού. Αναφέρεται ότι ο Αμάλριχος είχε χρησιμοποιήσει τον Βαλδουίνο στα 1308, ως πράκτορα κι απεσταλμένο του στους Ναΐτες ιππότες, με τους οποίους είχε επαφές και διαβουλεύσεις προς επίλυση των διαφορών που αυτοί είχαν με τον πάπα της Ρώμης με τον οποίο είχαν έλθει σε ρήξη.

 

Ο Βαλδουίνος αυτός πιθανό να είναι το ίδιο πρόσωπο που συναντούμε λίγο αργότερα ως επίσκοπο Αμμοχώστου.