Μελέτιος ηγούμενος

Όνομα διαφόρων ηγουμένων του μοναστηριού της Παναγίας του Κύκκου:

 

α) Μελέτιος: Ηγούμενος μεταξύ του 1694 και του 1700. Σώζονται επιγραφές που τον μνημονεύουν, στο Μηλικούρι και αλλού.

 

β) Μελέτιος: Ηγούμενος μεταξύ του 1713 και του 1726. Γνωστός από επιγραφή στην εκκλησία του Μηλικουρίου και από έγγραφο αγοραπωλησίας του μοναστηριού του Αρχαγγέλου, κοντά στη Λευκωσία.

 

γ) Μελέτιος: Ηγούμενος περί το 1739. Γνωστός από επιγραφή.

 

δ) Μελέτιος Ξένος ή Μυριανθεύς: Ηγούμενος μεταξύ του 1776 και του 1811. Γνωστός από διάφορες επιγραφές που σώζονται. Είναι επίσης γνωστός από τον αγώνα που διεξήγαγε η Εκκλησία της Κύπρου κατά του τυράννου κυβερνήτη Χατζημπακκή, οπότε συμμετείχε στην αποστολή των ιεραρχών της Κύπρου στην Κωνσταντινούπολη κατά το 1783-1785 (βλέπε λήμματα Χατζημπακκής, Χρύσανθος αρχιεπίσκοπος, Μελέτιος επίσκοπος [Κιτίου]). Φαίνεται ότι ήταν μορφωμένος και ίσως υπήρξε μαθητής του Εφραίμ* του Αθηναίου. Επί ημερών του εκλήθη στο μοναστήρι κι εργάστηκε εκεί ο Κρητικός ζωγράφος Ιωάννης Κορνάρος.

 

ε) Μελέτιος (Παρθένιος) Ζυνιχάς: Συγγενής του προηγούμενου και διάδοχός του, ηγούμενος από το 1811 μέχρι το 1819. Έκαμε διάφορα έργα υπέρ του μοναστηριού.