Βαρούσια

Image

Ο όρος Βαρούσια απαντάται στην Ἱστορία Χρονολογική τῆς νήσου Κύπρου, του αρχιμανδρίτη Κυπριανού, και σε άλλα παλαιότερα έγγραφα, είναι δε άλλος τύπος της λέξης Βαρώσια, που σημαίνει προάστια. Έτσι, ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, μιλώντας λ.χ. για τα Βαρούσια της Λευκωσίας, εννοεί το χωριό Στρόβολος και άλλες παραπλήσιες περιοχές.