Διπόταμου φράγμα

Image

Λιθόρριπτο φράγμα, χωρητικότητας 15.000.000 μ³, που κατασκευάστηκε στην επαρχία Λάρνακας στo πλαίσιo του υδατικού έργου Βασιλικού - Πεντάσχοινου. Είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Πεντάσχοινο, στη συμβολή των δυο παραπόταμων του Συρκάτη και Αργακιού του Μύλου, περί τα τρία χιλιόμετρα βόρεια του σταθμού Σκαρίνου. Το φράγμα του Διπόταμου μαζί με εκείνο της Καλαβασού αποτελούν τους κύριους αποθηκευτικούς χώρους του υδατικού έργου.

 

Σκοπός του φράγματος, που συμπληρώθηκε το 1985, είναι η διοχέτευση νερού προς την κοιλάδα του Πεντάσχοινου. Εξάλλου από το 1981 κατασκευάστηκε στα νότια του φράγματος το αντλιοστάσιο Διπόταμου καθώς και αγωγός μήκους 37 χιλιομέτρων που το ενώνει με την πόλη της Λευκωσίας. Το αντλιοστάσιο χρησιμεύει για την άντληση νερού από το φράγμα, το οποίο διοχετεύεται προς τα διυλιστήρια Κόρνου που στη συνέχεια τροφοδοτούν με νερό τη Λευκωσία και διάφορα χωριά κατά μήκος του αγωγού.

 

Το ύψος του φράγματος από τη θεμελίωση είναι 62 μ. και το μήκος στέψης 450 μ. Το μήκος της λίμνης που δημιουργείται από το φράγμα είναι 2,8 χιλιόμετρα μέσα στον Συρκάτη και 1,8 χιλιόμετρα στο Αργάκι του Μύλου και η επιφάνειά της 1,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο εκχειλιστής του φράγματος έχει πλάτος 40 μ. και μήκος 60 μ., διαθέτει δε πεζογέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.