Βασιλειάδης Χριστόδουλος

Image

Κύπριος αγωνιστής που πολέμησε στην Ελλάδα κατά την επανάσταση του 1821. Υπηρέτησε αρχικά υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη και πήρε μέρος σε πολλές μάχες, όπως στο χωριό Αστούρα Καρύστου, στην Κάρυστο (όπου σκοτώθηκε ο Ηλίας Μαυρομιχάλης), στον Μύτικα της δυτικής Ελλάδος (υπό τον οπλαρχηγό Κυριακούλη). Αφού κατετάγη στον τακτικό ελληνικό στρατό που στο μεταξύ δημιουργήθηκε, υπηρέτησε με τον βαθμό του δεκανέα υπό τον Παλαίστρα και πήρε μέρος στην πολιορκία της Τριπόλεως, στην εκστρατεία στα Τρίκορφα, στην εκστρατεία στο Αίγιο, στην πολιορκία της Κορίνθου, στην έφοδο κατά της Ναυπλίας και σε άλλες μάχες.

 

Μετά το τέλος του αγώνα παρέμεινε στην ελευθερωμένη Ελλάδα, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δάσκαλος. Σώζονται πιστοποιητικά για τη συμμετοχή του στις πιο πάνω μάχες, υπογραμμένα από τον Π. Μαυρομιχάλη και τον Ι. Σπινιολάκη, που αναφέρουν ότι ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης Κύπριος υπηρέτησε με ζήλο στον αγώνα, και με κίνδυνο της ζωής του. Τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1840 και συνόδευσαν αίτηση του Βασιλειάδη προς «τήν Σεβαστήν Προεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», η οποία αναφέρει: «Ὁ ὑποφαινόμενος ὑπηρετήσας ἀπ' ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὡς στρατιωτικός καί ὡς ὑπαξιωματικός...δέν ἐζήτησα μέχρι σήμερον οὐδεμίαν ἀμοιβήν ἢ σύνταξιν, διότι μετηρχόμουν τό διδασκαλικόν ἐπάγγελμα καί ἒζων ἐκ τοῦ ἒργου μου. Ἢδη δε ὃτε γηράσας κατέστην ανίκανος πρός ἐργασίαν, παρακαλῶ θερμῶς τήν Σεβαστήν Προεδρίαν, ὃπως εὐαρεστηθεῖσα λάβῃ καί ἐμέ ὑπ' ὂψιν της...»

 

Φαίνεται ότι ο Βασιλειάδης παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της ζωής του.