Βαρνάβας

Image

Κύπριος συντάκτης έμμετρης αφήγησης σχετικής με μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε την περιοχή του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Απριλίου του 1696. Η αφήγηση αποτελείται από 118 στίχους και φέρει τον τίτλο:

«Ριμάδα στολισμένη

σε διάστιχα βαρμένη

διά τον Γαλατά καημένον

τον απ’ όλους παινεμένον».

Το κείμενο αυτό σώθηκε σε κώδικα που σήμερα φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο Βαρνάβας δεν είχε ιδιαίτερες σπουδές, όπως ο ίδιος αναφέρει στο τέλος του κειμένου του, και είχε διδαχθεί μόνο τα λεγόμενα «κοινά γράμματα», δηλαδή ανάγνωση και γραφή.

 

Διαβάστε Βαρνάβας ο Κύπριος και η πυρκαγιά του 1696

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια