Αναλφαβητισμός

Image

Η έλλειψη κάθε στοιχείου εκπαίδευσης και ειδικότερα η κατάσταση στην οποία ένα άτομο δεν γνωρίζει καθόλου ανάγνωση και γραφή. Στην Κύπρο δεν υπάρχει σήμερα πρόβλημα αναλφαβητισμού, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, με τις αλλεπάλληλες κατοχές που γνώρισε το νησί. Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τον αναλφαβητισμό στην Κύπρο συγκεντρώθηκαν στα 1911 από την τότε αγγλική αποικιοκρατική διοίκηση, στα πλαίσια της απογραφής πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ήσαν αναλφάβητοι. Συγκεκριμένα οι αναλφάβητοι ανέρχονταν σε 200.692 (ποσοστό 73,21% του πληθυσμού). Από αυτούς 84.530 (ποσοστό 30,84%) ήσαν άνδρες και 116.162 (ποσοστό 42,37%) γυναίκες. Εκείνοι που μπορούσαν να διαβάσουν και να γράψουν στα 1911 ήσαν 70.885 (ποσοστό 25,80% του πληθυσμού), με τους άντρες να πλειοψηφούν αισθητά (53.841 άντρες, δηλαδή ποσοστό 19,64% και 17.044 γυναίκες ή ποσοστό 6,22%). Αυτοί που ήξεραν μόνο να διαβάζουν ήταν 2.531.

 

Δέκα χρόνια αργότερα, η απογραφή πληθυσμού δείχνει μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων σε 62,22%. Στα 1931 και στα 1946 έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πτώσεις του ποσοστού αναλφάβητων (54,84% και 43,9% αντιστοίχως). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος των γυναικών που μπορούν τώρα να διαβάσουν και να γράψουν. Στα 1946 η έκταση του αναλφαβητισμού ανάμεσα στις νεότερες γενιές είναι πολύ μικρή. Ο αναλφαβητισμός επικρατεί κυρίως στις ηλικίες από 60 χρόνων και πάνω.

 

Τα επόμενα επίσημα στοιχεία προέρχονται από την απογραφή του 1960, όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος. Από τον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 7 χρόνων και πάνω, ποσοστό  18,1% ήσαν αναλφάβητοι. Ο αριθμός των αναλφάβητων ήταν 178.097 (67.596 άντρες και 110.501 γυναίκες). Ο αριθμός αυτών που ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν ήσαν 389.175. Για πρώτη φορά έγινε έρευνα και πάνω σε εθνογραφική βάση. Έτσι έχουμε την εικόνα του αναλφαβητισμού στις δυο μεγάλες κοινότητες. Οι Ελληνοκύπριοι αναλφάβητοι ήσαν 131.906 σε σύνολο ελληνοκυπριακού πληθυσμού 442.138. Οι Τουρκοκύπριοι αναλφάβητοι ήσαν 39.508 σε σύνολο τουρκοκυπριακού πληθυσμού 104.320.

 

Με την εισαγωγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο αριθμός των αναλφάβητων περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Η απογραφή νοικοκυριών του 1976, που κάλυψε μόνο τις ελεύθερες περιοχές, έδειξε ποσοστό 11% (ηλικίας 15 χρόνων και πάνω). Σε δειγματοληπτική δημογραφική έρευνα που έγινε το 1980, το ποσοστό των ατόμων που δεν φοίτησαν ποτέ σε σχολείο (ηλικίας 15 χρόνων και πάνω) ήταν 6,9%.

 

Το 1984, παρά το ότι δεν υπήρξαν νεότερα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο αναλφαβητισμός μεταξύ του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Κύπρου, δηλαδή στις ηλικίες από 17 μέχρι 60 χρόνων, υπολογιζόταν γύρω στο 3 έως 4%.

 

Σήμερα φαινόμενο του αναλφαβητισμού στην Κύπρο θεωρείται ότι έχει εκλείψει. Χαρακτηριστικά η απογραφή του 1992 έδειξε ότι το ποσοστό αλφαβητισμού ήταν 97,3% στους άντρες και 90,3% στις γυναίκες.

 

Διαβάστε περισσότερα  Εκπαίδευση στην Κύπρο