Βαϊλιάνο Κατελλάνο Bailiano Catellano

Image

Κύπριος ζωγράφος του 14ου αιώνα που πήγε στην Κωνσταντινούπολη προφανώς για να τελειοποιήσει την τέχνη του. Στην επιστροφή του πέθανε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1347 (ή 1357;) και τάφηκε στη Σπιναλόγκα. Είναι γνωστός από το νοταριακό έγγραφο του θανάτου του. Αναφορά σ' αυτό γίνεται στο άρθρο του Mario Cattapan, «Nuovi Documenti Riguardanti Pittori Cretesi dal 1300 al 1500», που δημοσιεύθηκε στα Πεπραγμένα του Β' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (τόμος Γ', τμήμα Μεσαιωνικό, εν Αθήναις, 1968).