Γεράσιμος ηγούμενος

Image

Καταγόταν από το χωριό Κάμπος Τσακκίστρας. Διετέλεσε ηγούμενος του μοναστηριού του Κύκκου από το 1890 μέχρι και το θάνατό του, το 1911. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και, κατά το 1890, βρισκόταν για περαιτέρω σπουδές στη Γενεύη, τις οποίες διέκοψε μετά την εκλογή του ως ηγουμένου. Συνέταξε τους κανονισμούς του μοναστηριού του, οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα, με ελαφρές τροποποιήσεις. Ανύψωσε σημαντικά τα οικονομικά του μοναστηριού, κυρίως δημιουργώντας περιβόλια και αξιοποιώντας κτήματα. Σ' αυτόν οφείλεται η δημιουργία των κήπων με εσπεριδοειδή και των μεγάλων ελαιώνων στην περιοχή του μετοχίου του Αγίου Προκοπίου, στη Λευκωσία. Στην ίδια περιοχή φρόντισε ν' αγοράσει για λογαριασμό του μοναστηριού μεγάλες εκτάσεις γης, επειδή είχε προϋπολογίσει ότι κάποτε θα αποκτούσαν την μεγάλη αξία που έχουν σήμερα.

 

Ο ηγούμενος Γεράσιμος είχε αναμειχθεί και στο γνωστό αρχιεπισκοπικό ζήτημα*, που συγκλόνισε την Κύπρο, ολόκληρη την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image