Ιάκωβος ιερέας

Ιερέας που χειροτονήθηκε σε αρχιεπίσκοπο Κύπρου, παράνομα. Βλέπε λήμμα Ιάκωβος αρχιεπίσκοπος (Β΄).