Γερονήσου άκρο

Image

Μικρό ακρωτήρι στα δυτικά της χερσονήσου του Ακάμα, νότια της μικρής νησίδας Κίονος. Ενώ στον τοπογραφικό χάρτη 1:100.000 (έκδοση 1975), χρησιμοποιείται η ονομασία Γεράνησος, άγνωστη στον τοπικό πληθυσμό, η σειρά Κ717 του υπουργείου Αμύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (έκδοση 1973) χρησιμοποιεί την ακριβή ονομασία. Πολύ προσεκτική στην ονομασία του ακρωτηρίου είναι και η Η. Lapierre, που στο γεωλογικό χάρτη της Πάφου που ετοίμασε μεταξύ 1966 - 1970, ερευνώντας η ίδια την περιοχή, χρησιμοποίησε την ονομασία ακρωτήρι Γερονήσου (Carte Geologique de la Region de Polis -Paphos 1:50.000). Ο σχετικά ανθεκτικός ασβεστολιθικός ψαμμίτης άντεξε τη διάβρωση της θάλασσας κι έτσι συνείργησε στη δημιουργία του ακρωτηρίου.