Ανδροκλής

Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας του οποίου το έργο δεν σώθηκε. Ο Τζέτζης, στα Σχόλια εις Λυκόφρονα, 447, αναφέρει ότι ο Ανδροκλής είχε γράψει σύγγραμμα Περί Κύπρου στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η Κύπρος λεγόταν και Κεραστία επειδή κάποτε κατοικούσαν σ' αυτήν άνθρωποι με κέρατα!