Γκρατένικο Τζιοβάννι Πάολο

Image

Βενετός αξιωματούχος που, κατά την περίοδο της κυπριακής Βενετοκρατίας, υπηρέτησε στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, όταν στις 19 Αυγούστου του 1511 πέθανε στη Λευκωσία ο τότε Βενετός τοποτηρητής (luogotenente) Νίκολο Πισάνι, στη θέση του διορίστηκαν προσωρινά, ως ασκούντες καθήκοντα τοποτηρητή, ο Νίκολο Κορνέρ (Κορνάρο) και ο Τζιοβάννι Πάολο Γκρατένικο. Ο δεύτερος είχε πιο πριν υπηρετήσει ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale) της Βενετίας στο Campo.

 

Στις σχετικές πηγές δεν απαντάται εκλογή και αποστολή στην Κύπρο νέου τοποτηρητή, παρά μόνο το 1514 (3 χρόνια αργότερα), οπότε στο αξίωμα είχε εκλεγεί ο Ντονάτο Μαρσέλλο. Δεν είναι γνωστό εάν ο Τζιοβάννι Πάολο Γκρατένικο υπηρέτησε καθ' όλο το διάστημα από το 1511 μέχρι το 1514 ως εκτελών χρέη τοποτηρητή, ή εάν είχε, μετά το 1511, εκλεγεί κανονικά ως τοποτηρητής για το διάστημα των δύο χρόνων (1512-1514), εφόσον η θητεία στο αξίωμα αυτό ήταν 2ετής.