Δάβιλας ή Ντάβιλα Ιωάννης Giovanni d’ Avila

Κύπριος θεολόγος, ισπανικής καταγωγής του 17ου αιώνα. Έγραψε το Documenti Spirituali, 1637, που μεταφράστηκε στα νεοελληνικά από τον Γεώργιο Βουστρώνιο τον νεώτερο και εξεδόθη στη Ρώμη στα 1671.