Περδίος Ιωάννης

Η λάβα της Κύπρου

Η ΛΑΒΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ἡ Κύπρος μας πού στέναζε τόσους αἰῶνες σκλάβα

κι αἱμάτωναν τά χέρια της τόσα δεσμά βαριά,

ἀπ' τήν ψυχή τῆς ἔχυσε τήν καυτερή της λάβα

κι ἄνοιξε δρόμο φωτεινό νά δῆ τή Λευτεριά.

 

Σέ κάθε πόλη καί χωριό ἡ φλόγα της φουντώνει,

σκλαβιᾶς νά λυώσουν σίδερα καί νά ξεσκλαβωθῆ 

καί στούς ἀνέμους πού φυσοῦν ἡ φλόγα της φουντώνει

καί φλέγεται στῆς Μάνας της τούς κόρφους νά ριφθῆ.

 

Ἄς ἔλθουν ὅσοι λέγανε τήν Κύπρο μας τσιγγάνα

καί τήν πλαστογραφούσανε χωρίς καμμιά ντροπή,

νά τήν ἰδοῦν πώς φλέγεται γιά τή γλυκειά της Μάνα

κι ἡ γλῶσσα τους νά ροφηχθῆ πρίν σύρριζα κοπῆ.

 

Ιωάννης Περδίος