«Δειλινή»

Image

Καθημερινή απογευματινή εφημερίδα που κυκλοφόρησε στις 28 Απριλίου 1981 λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του ίδιου χρόνου, στις οποίες υποστήριξε τους υποψήφιους του ΔΗΣΥ.  Ήταν οκτασέλιδη, μεγάλου μεγέθους (59X42,5 εκ.), εννεάστηλη (πλάτος στήλης 4,5 εκ.). 

Ως καθημερινή κυκλοφόρησε από την «Ηνωμένοι δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ Λτδ» μέχρι τις 12 Απριλίου 1982, με υπεύθυνο τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Η «Δειλινή» επανεκδόθηκε στις 4 Μάιου 1994 εώς τις 16 Αυγούστου 2004 αλλά είχε ακανόνιστη κυκλοφορία. Εκδιδόταν κυρίως αργίες όταν δεν κυκλοφορούσε η εφημερίδα «Σημερινή». Δε φέρει αριθμό φύλλου.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image