«Δελτίο»

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφορούν στην Κύπρο αρκετά περιοδικά έντυπα, εκφραστικά όργανα πολιτικών, συνδικαλιστικών, επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών, συνδέσμων, ομίλων και οργανώσεων. Τα έντυπα αυτά ποικίλουν από ολιγοσέλιδα δεκαπενθήμερα και μηνιαία, μέχρι πολυσέλιδα (με τη μορφή βιβλίου) εξαμηνιαία και ετήσια. Χωρίς να εξαντλούμε τον κατάλογο μπορούμε να αναφέρουμε μερικά απ' αυτά όπως: Το Δελτίο του Επιστημονικού και φιλολογικού Συλλόγου Αμμοχώστου (ΕΦΣΑ) που ήταν ετήσιο και πλούσιο σε φιλολογικές και επιστημονικές μελέτες και που έπαυσε να εκδίδεται μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Το Δελτίο του σωματείου Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', που εκδίδεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει ομιλίες του εθνάρχη Μακαρίου, καθώς και άλλα κείμενα που αναφέρονται σ' αυτόν και στις δραστηριότητες του σωματείου.

 

Το Δελτίο του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου (Cyprus Birds Report) που περιλαμβάνει μελέτες και πληροφορίες για τα κυπριακά πουλιά.

 

Το Κυπριακό Δελτίο, που είναι οκτασέλιδη 15νθήμερη έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών σε οκτώ γλώσσες, πολιτικού κυρίως περιεχομένου.

 

Το Δελτίο Γεωγραφικά Χρονικά, ετήσιο επιστημονικό όργανο του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου. Το ετήσιο Δελτίο του Πνευματικού Ομίλου Κύπρου Φιλολογική Κύπρος. Το ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών Κυπριακαί Σπουδαί. Το Δελτίο αυτό, που είναι και το πιο παλαιό, έτυχε του βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών για την μεγάλη προσφορά του στη μελέτη της Κυπρολογικής επιστήμης. Το ετήσιο επιστημονικό Δελτίο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών με τίτλο Επετηρίς. Το ετήσιο Δελτίο της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου με τίτλο Ζήνων. Το ετήσιο Δελτίο του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος. Το ετήσιο Δελτίο του Κυπριακού Κέντρου PEN (Cyprus PEN Review). To μηνιαίο Δελτίο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου Τραπεζικός, το Δελτίο της ΟΕΛΜΕΚ (Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Κύπρου),το Δελτίο Παιδαγωγικής Ενημέρωσης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, το Εκπαιδευτικό Δελτίον του Υπουργείου Παιδείας και άλλα.