Δημοκράτης Πτολεμαίου

Σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο και που χρονολογείται μεταξύ του 221 και του 205 π.Χ., αναφέρεται το όνομα ενός Δημοκράτη, γιου κάποιου Πτολεμαίου, που μαζί με τη σύζυγό του Ευνίκη αφιέρωσαν το κοριτσάκι τους που λεγόταν Αριστίς στη θεά Αφροδίτη. Ο Δημοκράτης αυτός αναγράφεται ως ἀρχός τῶν Κινυραδῶν. Κινυράδες ή όπως αλλιώς αναφέρονται, Κινύραρχοι, ονομάζονταν οι ιερείς της Αφροδίτης, όπως αναφέρει και ο Ησύχιος, από το όνομα του μυθικού βασιλιά της Πάφου Κινύρα, που, κατά την παράδοση, ήταν και ο ιδρυτής του ναού της Παφίας Αφροδίτης.

 

Ο Δημοκράτης της επιγραφής ήταν ἀρχός (= αρχηγός) των Κινυραδών, δηλαδή αρχιερέας της Αφροδίτης, αξίωμα σημαντικό.