Δημήτριος άγιος, Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας

Image

Εκκλησία ξυλόστεγη του 18ου ή των αρχών του 19ου αιώνα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη κρύπτης πάνω από τη μικρή αχιβάδα της Πρόθεσης, μέσα στο πάχος του τοίχου που σχηματίζεται από τον ευθύ ανατολικό τοίχο που περιβάλλει την, εσωτερικά, ημικυκλική αψίδα. Μικρή καταπακτή στη ξύλινη στέγη της εκκλησίας οδηγεί στην κρύπτη. Στο εικονοστάσιο της εκκλησίας οι εικόνες της Παναγίας και του Χριστού είναι έργα του Κυπρίου ζωγράφου Μιχαήλ Προσκυνητού που ζωγράφιζε μέχρις ηλικίας 98 ετών (ἑκατόν παρά δύο ἐτῶν, όπως μας πληροφορεί σχετική επιγραφή στην εικόνα της Παναγίας) το 1831.