Ανταγόρας Δημοσθένους

Σε επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς και χρονολογείται στον 3ο π.Χ. αιώνα, περιέχεται τιμητικό ψήφισμα των Δελφών προς κάποιον Ανταγόραν Δημοσθένους Κύπριον. Δεν αναφέρεται η κυπριακή πόλη από την οποία καταγόταν.

 

Με το τιμητικό ψήφισμα απονεμήθηκε στον Ανταγόρα και στα παιδιά του το αξίωμα του προξένου, όπως και το αξίωμα του θεωροδόκου, δηλαδή το τιμητικό αξίωμα να υποδέχεται στους Δελφούς τους θεωρούς (=απεσταλμένους πόλεων και βασιλιάδων που πήγαιναν είτε για να ζητήσουν χρησμό είτε για να προσφέρουν αφιερώματα είτε για να παραστούν στις επίσημες γιορτές).

 

Ακόμη, με το ίδιο ψήφισμα, απενεμήθησαν στον Ανταγόρα και στα παιδιά του διάφορα προνόμια: να ζητούν πρώτοι χρησμούς, να έχουν πρωτοκαθεδρία, να έχουν απαλλαγή από όλες τις φορολογίες και άλλα, όλα όσα και τοῖς ἂλλοις προξένοις καί εὐεργέταις.

 

Προκύπτει από το ψήφισμα αυτό πως ο Ανταγόρας, που ονομάζεται και ευεργέτης των Δελφών, πρέπει να ήταν σημαντικό πρόσωπο.