Άρατος

Image

Αυλικός, αξιωματούχος της Αυλής των Πτολεμαίων. Οι αυλικοί αυτοί έφεραν και τον τίτλο του συγγενούς του βασιλέως. Το όνομα του Αράτου μαρτυρείται σε επιγραφή, χαραγμένη σε χρυσή καρφίτσα αφιερωμένη στην Αφροδίτη, που βρέθηκε στην Παλαίπαφο. Η επιγραφή έχει ως εξής:

 

Ἀφροδίτη Παφίᾳ Εὐβούλα εὐχήν

ἡ γυνή ἡ Ἀράτου τοῦ συγγενοῦς καί Ταμίσα.

 

Όπως αναφέρεται, το κόσμημα αφιερώθηκε στη θεά από την Ευβούλα, σύζυγο του Αράτου, και την Ταμίσα, η συγγένεια της οποίας δεν αναφέρεται, ίσως κόρη του Αράτου. Ο Μίτφορτ χρονολογεί την επιγραφή στα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 1ου π.Χ. αι.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια