Επίπαλος

Image

Κύπριος βασιλιάς που βασίλεψε στην αρχαία Αμαθούντα περί το 360 π.Χ., πιθανώς.

 

Ο Επίπαλος μας είναι γνωστός μόνο από νομισματική πηγή. Σε ασημένιο νόμισμα (στατήρα), που βρέθηκε, είναι γραμμένο το όνομά του σε συλλαβική γραφή: Ἐπιπάλ.