Επιφάνιος άγιος Αξύλου

Image

Αναφέρεται από το Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτευσαν στο νησί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Κατά τον Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ο Επιφάνιος ασκήτευσε κοντά στο χωριό Αξύλου της επαρχίας Πάφου, μαζί με δυο άλλους Αλαμάνους αγίους: ...εἰς τήν Ἀξύλου ὁ  ἃγιος Ἀλέξανδρος, ὁ  ἃγιος Χαρέτης καί ἓτερος Ἐπιφάνιος...

 

Ο άγιος Επιφάνιος αγνοείται από τους συναξαριστές. Στην περιοχή όμως του χωριού Αξύλου, δυο τοποθεσίες φέρουν τις ονομασίες Κάμπος του άη Επιφάνη και Μούττη (=Κορφή) του άη Επιφάνη.