Χριστόδουλος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου από το 1572. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος της έδρας Πάφου μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους (1570 - 1571) και την εκδίωξη από το νησί της Λατινικής Εκκλησίας. Είναι άγνωστο για πόσο διάστημα παρέμεινε στο αξίωμα του επισκόπου Πάφου.

 

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τον επίσκοπο Πάφου Χριστόδουλο. Αναφέρεται μόνο ότι, μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους, ο πρώτος κανονικός αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Τιμόθεος*, εξελέγη στο αξίωμά του από σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του οικουμενικού πατριάρχη Ιερεμία Β', των πατριαρχών Αλεξανδρείας Σιλβέστρου και Ιεροσολύμων Γερμανού Β', εκπροσώπου του πατριάρχη Αντιοχείας Ιωακείμ Δ' και πολλών μητροπολιτών. Μετά την εκλογή και χειροτονία του ο αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος χειροτόνησε ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη άλλους δυο Κυπρίους επισκόπους, Πάφου και Σολέας. Ως επίσκοπος Πάφου εξελέγη και χειροτονήθηκε ο Χριστόδουλος, που στη συνέχεια συνόδευσε τον αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο στην Κύπρο όπου ο λαός τον υποδέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό.

 

Αναφέρεται ακόμη ότι ο Πάφου Χριστόδουλος, πριν εκλεγεί και χειροτονηθεί επίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, υπηρέτησε ως ηγούμενος ενός κυπριακού μοναστηριού (άγνωστο όμως ποιού).

 

Ο επόμενος, μετά τον Χριστόδουλο, μαρτυρούμενος επίσκοπος Πάφου ήταν ο Φιλόθεος, από το 1600 ή πιο πριν.