Παναγία, Παναγιά

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία των αρχών της Τουρκοκρατίας. Στην εκκλησία διασώζονται δυο εικόνες του 14ου-15ου αιώνα των αγίων Γεωργίου και Δημητρίου εφίππων, και μικρές εικόνες του Δωδεκαόρτου του 16ου αιώνα.