Ερρίκος Henri δούκας του Ροχάν

Αρχηγός του Προτεσταντικού κόμματος, δηλαδή των Ουγενότων στη Γαλλία επί Λουδοβίκου ΙΓ΄. Ο Ερρίκος μεταξύ Ιουλίου 1629 και Δεκεμβρίου 1631 βρισκόταν στη Βενετία, όπου του έγινε πρόταση να λάβει την Κύπρο ως κτήμα του αντί καταβολής 200.000 «αυτοκρατορικών δολλαρίων» εφάπαξ, και 20.000 δολλαρίων ετησίου φόρου στην Τουρκία, με στόχο να καταστήσει το νησί καταφύγιο των καταδιωκομένων Ουγενότων από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ο δούκας έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η Υψηλή Πύλη ενδιαφερόταν για το ζήτημα αυτό και διετίθετο να διαπραγματευθεί την εκχώρηση της Κύπρου λόγω των οικονομικών της δυσκολιών. Κύριο ρόλο στην υπόθεση φαίνεται ότι διαδραμάτιζε ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Λούκαρις, φίλος των Διαμαρτυρομένων. Κατά τον Οκτώβριο του 1630 ο δούκας έστειλε τη σύζυγό του στη Γαλλία να συλλέξει το αναγκαίο για την αγορά της Κύπρου ποσόν, όπως γράφει η ίδια σε φυλλάδιο που εξέδωσε το 1646. Αλλά ο θάνατος του δούκα του Ροχάν (1638) και του Κυρίλλου Λουκάρεως (στραγγαλίστηκε από πράκτορες της Αγίας Έδρας τον ίδιο χρόνο) ματαίωσε το σχέδιο, του οποίου τα αποτελέσματα, εάν υλοποιείτο, μπορούσαν να αποβούν κοσμογονικά για την πολιτιστική και πολιτική εξέλιξη της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου: η εγκατάσταση παραγωγικών και τεχνολογικά και πνευματικά ανεπτυγμένων Προτεσταντών στο νησί θα οδηγούσε στην επάνοδό του στους κόλπους του δυτικού κόσμου και πολιτισμού δυόμισι ακριβώς αιώνες ενωρίτερα από την έναρξη της Αγγλοκρατίας (1878). Επειδή μόνη πηγή της ιστορίας αυτής είναι, επί του παρόντος, το φυλλάδιο της δούκισσας του Ροχάν, μερικοί αμφισβητούν, αδίκως, νομίζουμε, την ιστορικότητα της αφηγήσεώς της, που τότε ήταν κοινή συζήτηση.