Ευστάθιος επίσκοπος

Αναφέρεται από τον Στέφανο Λουζινιανό ως Επίσκοπος Αμαθούντος, και ως άγιος που γιορταζόταν παγκύπρια με αγρυπνία. Ο Λουζινιανός προσθέτει ότι ήταν άνδρας δίκαιος, ευσεβής και άγιος, που πέθανε στην πόλη της Αμαθούντος, εθεωρείτο δε θαυματουργός.

 

Είναι άγνωστης χρονολόγησης. Αγνοείται από τους συναξαριστές.