Ελιά

Με το όνομα αυτό υπάρχουν σήμερα δύο κυπριακά χωριά, ένα στην επαρχία Κερύνειας και ένα στην επαρχία Λευκωσίας, για τα οποία δες σχετικά λήμματα.

 

Με την αυτή ονομασία υπήρχε και χωριό στην επαρχία Αμμοχώστου, περιοχή χερσονήσου της Καρπασίας, το οποίο όμως δεν υφίσταται σήμερα.

 

Το χωριό αυτό της Καρπασίας υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά Χρόνια και απαντάται σε σχετικό κατάλογο χωριών που υφίσταντο τότε, χωρίς όμως σαφή ένδειξη ως προς την ακριβή του τοποθεσία. Το χωριό, που δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικό, θα πρέπει να διαλύθηκε, από άγνωστη αιτία, στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής.

Φώτο Γκάλερι