Λεόντιος Β' αρχιεπίσκοπος

Image

Λεόντιος Β΄: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου που επίσημα ήταν μόνο επίσκοπος με έδρα την Σολέα. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον αρχιεπίσκοπο αυτό. Γνωρίζουμε ότι κατείχε τον θρόνο της Σολέας, που ανεπίσημα στις συνειδήσεις του λαού ισούτο προς την καταργηθείσα από τους Λατίνους αρχιεπισκοπή, κατά το 1340. Τον χρόνο αυτό αναφέρεται ότι ο Λεόντιος Σολέας μετείχε στη σύνοδο της Λευκωσίας που είχε συγκαλέσει ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ηλίας* ντε Ναβινώ (Elie de Nabinaux).

 

Η σύνοδος της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1340. Σ’ αυτήν, εκτός των Λατίνων ανωτέρων κληρικών της Κύπρου, μετείχαν και οι Έλληνες Ορθόδοξοι επίσκοποι Σολέας Λεόντιος, Πάφου Ματθαίος* και Αρσινόης Μιχαήλ *. Μετείχαν επίσης οι Αρμένιοι και Μαρωνίτες επίσκοποι της Κύπρου καθώς και οι ηγέτες των Νεστοριανών και Ιακωβιτών της Κύπρου. Η σύνοδος εντασσόταν στο πλαίσιο των προσπαθειών που είχε αναπτύξει ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ηλίας για προσηλυτισμό των Ορθοδόξων και άλλων, και την ολοκληρωτική υποδούλωσή τους στην παπική εξουσία. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του δεν ήταν σημαντικά.